ਸੰਪਰਕ

ਈ-ਮੇਲ (ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ)

E-ਮੇਲ (ਵਿਗਿਆਪਨ)

Пਡਾਕ ਪਤਾ

  • 03150, ਯੂਕਰੇਨ, ਕਿਯੇਵ, ਪੀ.ਐਲ. ਸਪੋਰਟੀਵਨਾਯਾ 1, (31 ਮੰਜ਼ਲ)

ਫੋਨ ਦੀ

  • +38 095 618-48-24

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 9:00 ਤੋਂ 18:00 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਨਕਸ਼ਾ